گستره فعالیت ها و روند عضوگیری سفیران اهدای عضو

 

ماجرای اهدای عضو ، ماجرای عاشقی است ؛ داستان قرب الهی است ؛ سرگذشت خانواده های ایثارگری است که با گذشتن از اعضای کالبد عزیزانشان ، ناامیدی مطلق هم نوعان نیازمند به عضوشان را به لحظاتی سرشار از امید و اعتقاد تبدیل می کنند و شادی وصف ناپذیر این درماندگان را به نظاره می نشینند  ... ؛ و الحق که چه دشوار است این تصمیم ، چه مصمم است این اراده ی وصف ناپذیر و چه آزمون الهی غریبی را با سربلندی پشت سر می گذارند ؛ گویی در آن لحظات عجیب ، در اوج وصلند و میتوان فریاد انالحق را از ذره ذره ی وجودشان شنید .

باعث بسی خرسندی است که با کمک و یاری مستمر و بی دریغ شما مسئولین با دغدغه ی ایران اسلامی در امر مقدس فرهنگ سازی اهدای عضو و نجات جان بیماران نیازمند ، طی چند سال گذشته آمار رضایت به اهدای عضو در کشورمان از 5 % به 58 % (یعنی حدود 12 برابر) ارتقا یافته است (اگر چه نسبت به آمار 84 درصدی کشورهایی مانند اسپانیا هنوز راه طولانی در ارتقای این فرهنگ نوپا پیش رو داریم)؛ که البته ایجاد این رشد چشمگیر با سختی فراوان همراه بوده است.

شایان ذکر است که ارتقای هر یک درصد از این آمار باعث نجات جان چند صد نفر از بیماران نیازمند به عضو پیوندی می گردد .

لذا واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن تقدیر و سپاس از حس والای نوعدوستی شما سفیران نیک اندیش که همواره نقشی به سزا در ارتقای فرهنگ اهدای عضو در کشور و در نتیجه نجات جان بیماران نیازمند به پیوند اعضا داشته اید ، با توجه به تعدد نیروهای داوطلب مردمی در این امر مقدس ، ساختار زیر را جهت سازماندهی منظم سفیران اهدای عضو و توفیق هر چه بیشتر در نیل به اهداف فوق ،در نظر گرفته است .

لطفاً موارد زير را براي كسب اطلاعات در مورد مراحل لازم براي شروع هر نوع همكاري با دقت مطالعه فرماييد.

امید است که با یاری شما انسان های وارسته بتوانیم در آینده ای نه چندان دور شاهد پیوند شدن تمام بیماران نیازمند باشیم و ناوگان این بیماران را خالی از سکنه بیابیم .

 

الف ) احداث غرفه اهدای عضو

1- ارائه ی نامه ی تایپ شده ی درخواست به رئیس واحد پیوند اعضا

2- برگزاری جلسه ی توجیهی حضوری با معاون فرهنگی واحد پیوند اعضا

3- ثبت نام و تکمیل فرم سفیر

4- CDهای آموزشی : احاطه ی کامل بر موارد ذیل از طریق آموزش مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم از طریق :

- تعریف و اثبات مرگ مغزی

- مراحل اهدای عضو

- مطالب مرتبط با کارت اهدای عضو

- مطالعه ی دقیق مطلب از شایعه تا واقعیت

- مطالعه ی دقیق مطلب بایدها و نبایدها

5- آزمون کتبی و شفاهی از موارد فوق

6- عقد تفاهم نامه ی همراه با شرح وظایف و قوانین پس از تأیید نهایی رئیس واحد پیوند اعضا

7- صدور مجوز موقت 3 ماهه ی احداث غرفه ی اهدای عضو

8- ارائه ی ماهانه ی فرم ها و گزارش فعالیت

9- صدور مجوز یکساله پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره ی موقت

 

ب ) ورود اطلاعات و ادیت فرمهای درخواست کارت اهدای عضو

1- ارائه ی نامه ی تایپ شده ی درخواست به رئیس واحد پیوند اعضا

2- برگزاری جلسه ی توجیهی حضوری و یا تلفنی با معاون فرهنگی واحد پیوند اعضا

3- ثبت نام و تکمیل فرم سفیر به صورت حضوری و یا اینترنتی

نکته : مصاحبه ی تلفنی با معاون فرهنگی و ثبت نام اینترنتی فقط در صورتی امکان پذیر است که فرد متقاضی توسط واحد پیوند اعضا کاملأ شناخته شده باشد و در غیر این صورت حضور وی برای مصاحبه و ثبت نام ضروری است .

4- آموزش کوتاه مدت فعالیت فوق توسط سرگروه بخش ادیت

5- صدور مجوز موقت 3 ماهه پس از تأیید رئیس واحد پیوند اعضا

6- معرفی متقاضی به مسئول سایت اهدا جهت اخذ رمز ورود

8- صدور مجوز یکساله پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره ی موقت

نکته : ادیتورها در صورت داشتن هرگونه مشکل فنی ، می توانند از سرگروه این بخش کمک بگیرند و در صورت نیاز با مسئول سایت مرتبط شوند.

 

ج ) برگزاری همایش ، سخنرانی و یا آموزش مقوله ی اهدای عضو

1- ارائه ی نامه ی تایپ شده ی درخواست به رئیس واحد پیوند اعضا

2- برگزاری جلسه ی توجیهی حضوری با معاون فرهنگی واحد پیوند اعضا

3- ثبت نام و تکمیل فرم سفیر

4- احاطه ی کامل بر موارد ذیل از طریق آموزش مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم از طریق CDهای آموزشی:

- تعریف و اثبات مرگ مغزی

- مراحل اهدای عضو

- مطالب مرتبط با کارت اهدای عضو

- مطالعه ی دقیق مطلب از شایعه تا واقعیت

- مطالعه ی دقیق مطلب بایدها و نبایدها

5- آزمون کتبی و شفاهی از موارد فوق

6- حضور آموزشی در یکی از جلسات مشابهی که توسط مسئولین واحد پیوند اعضا برگزار می کردد جهت یادگیری نحوه ی ارائه ی مطالب

7- سخنرانی در یکی از جلسات ، با حضور مسئولین واحد پیوند اعضا

8- عقد تفاهم نامه ی همراه با شرح وظایف و قوانین

9- صدور مجوز موردی برای هر فعالیت

10- ارائه ی گزارش هر

11- ارائه ی CD  تصویری یا صوتی به همراه عکسهای جلسه حداکثر تا دو هفته پس از پایان جلسه

 

د) تولید آثار صوتی تصویری مانند فیلم ، سریال ، تیزر و ...

1- ارائه ی نامه ی تایپ شده ی درخواست به رئیس واحد پیوند اعضا

2- برگزاری جلسه ی توجیهی حضوری با معاون فرهنگی واحد پیوند اعضا

3- ثبت نام و تکمیل فرم سفیر

4- مطالعه ی دقیق مطالب "باید ها و نبایدها" و "از شایعه تا واقعیت" که توسط واحد پیوند اعضا در اختیارشان قرار می گیرد

5- ارائه ی طرح مکتوب و تایپ شده

نکته : در صورتی که اثر هنری دارای فیلمنامه و یا نمایشنامه باشد باید قبل از هر اقدامی این مطالب از نظر فنی و پزشکی به تأیید متخصصین مرکز پیوند اعضا برسد .

لازم به ذکر است که طی تفاهم نامه هایی که توسط واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با معاونت سلامت صدا و سیما و معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منعقد گردیده است ، کلیه ی فیلمنامه ها و نمایشنامه ها باید قبل از اخذ مجوز از ارگان های فوق ، دارای تأیید فنی از این واحد باشند .

6- صدور مجوز نهایی و همکاری ، در صورت تأیید رئیس واحد پیوند اعضا

7- عقد تفاهم نامه ی همراه با شرح وظایف و قوانین

 

ه ) تولید و طراحی آثار گرافیکی مانند پوستر ، بنر ، طرح روی جلد مطالب فرهنگ سازی اهدای عضو ( اعم از لوح فشرده ، کتاب ) و ...

1- ارائه ی نامه ی تایپ شده ی درخواست به رئیس واحد پیوند اعضا

2- برگزاری جلسه ی توجیهی حضوری با معاون فرهنگی واحد پیوند اعضا

3- ثبت نام و تکمیل فرم سفیر

4- مطالعه ی دقیق مطالب "باید ها و نبایدها" و "از شایعه تا واقعیت" که توسط واحد پیوند اعضا در اختیارشان قرار می گیرد

5- ارائه ی طرح مورد نظر

6- بررسی طرح مورد نظر از نظر رعایت موازین مفهومی اهدای عضو توسط واحد پیوند اعضا

نکته 1 ) بدیهی است در صورت عدم تأیید اثر هنری موردنظر ، واحد پیوند اعضا هیچ گونه تعهد ، مسئولیت و حمایتی در قبال چاپ و نشر این اثر نخواهد داشت .

نکته 2 ) واحد پیوند اعضا مختار است از اثر فوق در فرهنگ سازی اهدای عضو استفاده نماید .

 

و ) ایجاد گروه های حمایتی برای کمک به خانواده های اهداکننده عضو و بیماران پیوند شده ( مانند شغل یابی و ... )

1- ارائه ی نامه ی تایپ شده ی درخواست به رئیس واحد پیوند اعضا

2- برگزاری جلسه ی توجیهی حضوری با معاون فرهنگی واحد پیوند اعضا

3- ثبت نام و تکمیل فرم سفیر

4- عقد تفاهم نامه ی همراه با شرح جزئیات کمک

5- ارائه ی ماهانه ی گزارش فعالیت

6- صدور مجوز یکساله پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره ی موقت

 

ز) ارائه ی طرح های نوین فرهنگی در راستای فرهنگ سازی اهدای عضو

1- ارائه ی نامه ی تایپ شده ی درخواست به رئیس واحد پیوند اعضا

2- ثبت نام و تکمیل فرم سفیر

3- ارائه ی پیش طرح

4- برگزاری جلسه ی توجیهی حضوری با معاون فرهنگی واحد پیوند اعضا

5- تأیید پیش طرح توسط رئیس واحد پیوند

6- ارائه ی طرح کامل

7- تأیید نهایی طرح توسط رئیس واحد پیوند و صدور مجوز

8- عقد تفاهم نامه ی همراه با شرح وظایف و قوانین پس از تأیید نهایی رئیس واحد پیوند اعضا

9- اولویت بندی طرح با طرح های دیگر توسط معاونت فرهنگی و تأیید رئیس واحد پیوند اعضا

10- در نظر گرفتن چارت زمانی برای اجرای طرح

11- تدوین ساختار اجرایی طرح

صفحات اجتماعی

آمار بازدیدکنندگان

بازدید از این صفحه : 17737 بار
بازديدکنندگان امروز : 3706 نفر
 
کل بازديدکنندگان : 23441725 نفر
 
بازديدکنندگان آنلاين : 5 نفر