دوره آموزشی مراقبت پرستاری استاندارد از موارد مرگ مغزی

دوره آموزشی مراقبت پرستاری استاندارد از موارد مرگ مغزی

دسته بندی :‌ 46

دوره آموزشی مراقبت پرستاری استاندارد از موارد مرگ مغزی ویژه پرستاران شاغل در بخش مراقبت‌های ویژه

همراه با ارائه مدرک معتبر از دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی، با امتیاز بازآموزی

آزمون اولیه جهت ورود به دوره در تاریخ های ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه از ساعت ۹ الی ۱۳ در سالن مهارت‌های بالینی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد.

شماره تماس جهت اخذ اطلاعات بیشتر: ۰۹۳۶۹۱۸۱۵۹۵

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب