مراحل فراهم آوري اعضاء

 

1.مرحله شناسايي

روشهاي شناسايي شامل:

الف: رابطين پيوند: در هر بيمارستان يک نفر که معمولا" سرپرستار يا يکي از پرسنل ICU مي باشد و با هماهنگي رياست بيمارستان انتخاب شده است ، در صورت داشتن بيمار مرگ مغزي واحد را مطلع مي نمايد.

ب: تماس مستمر که توسط هماهنگ کننده به صورت تماس تلفني با تمام بيمارستانهاي تحت پوشش هر روز انجام ميگيرد

ج:سرکشي متناوب که توسط هماهنگ کننده ها به صورت مراجعه حضوري روزانه به بيمارستانهاي تحت پوشش انجام مي شود.

2.مرحله ويزيت اوليه:

پس از اطلاع از وجود بيمار مرگ مغزي هماهنگ کننده واحد فراهم آوري به بيمارستان مبداء اعزام مي شود. در بيمارستان مربوطه ويزيت اوليه انجام مي شود (برخي از بيماران در معاينه اوليه حذف مي شوند) چنانچه مرگ مغزي در معاينه اوليه تائيد شد و ممنوعیتی هم برای اهدای عضو وجود نداشت به عنوان یک دهنده عضو احتمالی در نظر گرفته می شود و گام بعدی گفتگو با خانواده ایشان است

3.مرحله اخذ رضايت انتقال:

در صورت رضايت خانواده به اهدای عضو، فرم رضايت انتقال توسط همراهان بيمار امضاء شده و بيمار توسط خانواده خود از بیمارستان مبدا ترخيص مي گردد و به بیمارستان دکتر مسیح دانشوری منتقل می شود.

4.مرحله يافتن گيرنده:

پس از اين مرحله ضمن تماس با وزارتخانه,کار يافتن گيرنده براساس گروه خوني و سايز دهنده، وضعيت عمومی گيرنده ها و نوبت آنها در ليست انتظار و تطابق بافتی آغاز ميشود.

5.مرحله انتقال:

پس از تکميل فرم رضايت انتقال و انجام مراحل ترخيص و بعد از هماهنگي هاي لازم آمبولانس مجهز به همراه متخصص بيهوشي و هماهنگ کننده واحد به بيمارستان مبداء اعزام مي شود و اهدا کننده به بيمارستان دکتر مسيح دانشوري منتقل مي گردد.

6.مرحله نگهداري :

بعد از انتقال به بيمارستان دکتر مسيح دانشوري, مورد مرگ مغزی به آي سِي يِو منتقل شده و توسط متخصصيان بيهوشي وضعيت بيمار پايدار شده و مراحل مراقبت شروع مي شود. در طول مرحله نگهداري، متخصص بيهوشي و يکي از هماهنگ کننده ها و يک پرستار و کمک پرستار مجرب دائما" وضعيت بيمار را کنترل مي کنند.

7.مرحله تائيد مرگ مغزي:

در اين مرحله از متخصصان جراحي اعصاب ، اعصاب، داخلي ، بيهوشي و پزشکی قانونی به صورت جداگانه دعوت مي شود تا مورد را ويزيت نمايند و مرگ مغزي را در وی تائيد یا رد کنند . متخصصين مذکور مستقيما" از وزارتخانه و بدون دخالت واحد انتخاب مي شوند و متخصص پزشکی قانونی علاوه بر معاینه بیمار، قانونی بودن کلیه مراحل را بررسی مینماید.

8.مرحله اخذ رضايت برداشت عضو:

پس از تائيد نهایی مرگ مغزي توسط هر پنج نفر تائيد کننده مرگ مغزي جلسه توجيهي در محل واحد پيوند با حضور مسئول اهدای عضو ، مددکار ، روانشناس ، هماهنگ کننده ها و خانواده اهدا کننده برگزار مي شود و ضمن توجيه خانواده رضايت نهايي براي اهدای عضو از آنها اخذ مي شود.

9.مرحله هماهنگي:

در اين مرحله هماهنگي با تيمهاي مختلف سراسر کشور و مسئولين اتاق عمل و پرسنل درباره زمان عمل و مراحل بعدي  انجام مي شود.

10.مرحله برداشت عضو:

در اين مرحله بيمار به اطاق عمل برده مي شود و تحويل تيم حاضر در اطاق عمل داده و برداشت اعضا انجام مي شود. و در پايان عمل ، محل عمل توسط يکي از جراحان به خوبي ترميم شده و بيمار تحويل سردخانه مي شود.

11.مرحله انتقال متوفي:

در اين مرحله پس از انجام مراحل ترخيص توسط واحد فراهم آوري، آمبولانس جهت انتقال به پزشکي قانوني و يا محل تدفين هماهنگ مي شود.

12.مرحله تقدير و شرکت در مراسم خاکسپاري:          

در اين مرحله هماهنگ کننده واحد فراهم آوري با تقديرنامه مخصوص و بنر در مراسم ختم اهدا کننده شرکت کرده و ضمن تقدير از خانواده ، در صورتي که شرايط اجازه دهد متن تقديرنامه را پشت بلندگو قرائت مي کند.

13.مرحله نگارش گزارش هاروست

پس از انجام هر هاروست گزارش چگونگي انجام آن با کليه جزئيات توسط مسئول اهداي عضو  نوشته مي شود.

 

صفحات اجتماعی

آمار بازدیدکنندگان

بازدید از این صفحه : 31856 بار
بازديدکنندگان امروز : 6239 نفر
 
کل بازديدکنندگان : 39866308 نفر
 
بازديدکنندگان آنلاين : 4 نفر