۳۱ اردیبهشت روز ملی اهدای عضو اهدای زندگی است.

در سال ۱۳۹۴ به ابتکار و پیشنهاد واحد فراهم آوریی اعضا و نسوج پیوندی  بیمارستان دکتر مسیح دانشوری و پشتیبانی جناب اقای دکتر ولایتی پیشنهاد ثبت این روز در صورتجلسه‌ی ۹۶۹ مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ در شورای علمی بیمارستان مطرح شد و به تصویب رسید تا مورد پیگیری مراحل قانونی قرار بگیرد.

سپس جناب اقای دکتر پیوندی ریاست وقت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بعد از نامه ای که جناب اقای دکتر ولایتی به ایشون زدن نامه ای رو به جناب اقای دکتر هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت برای ثبت این روز ارسال کردند و در پیوست آن دلایلی که چرا ثبت این روز در تقویم ملی کشور اهمیت داره آورده شد.

جناب اقای دکتر هاشمی در تاریخ دی ماه ۱۳۹۴  پیشنهاد ثبت این روز رو به دبیر محترم شورای عالی  انقلاب فرهنگی جناب اقای دکتر مخبر دزفولی ارائه دادند و در تاریخ آبان ۱۳۹۵ جناب اقای شاهمرادی دبیر شورای فرهنگ عمومی متقابلا جواب جناب اقای دکتر هاشمی رو دادند.

و در نهایت در دوم شهریور ۱۳۹۵ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و از سال ۱۳۹۶ رسما وارد تقویم ملی کشور شد.

 

روایتی از مراحل ثبت روز ملی اهدای عضو اهدای زندگی در تقویم ملی کشور:

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب