برگزاری سمینار آموزشی فرآیند اهدای عضو در بیمارستان شهدای تجریش

برگزاری سمینار آموزشی فرآیند اهدای عضو در بیمارستان شهدای تجریش

دسته بندی :‌ 46

سرفصل‌های سمینار
 
- اهمیت آشنایی با فرآیند اهدای عضو
- آشنایی با فرآیند اهدای عضو 
- بررسی چالش های مدیریتی اهدای عضو
- نحوه شناسایی موارد مرگ مغزی و بررسی اهداکننده بالقوه و چالش برخورد با خانواده
- معاینات خاص  و تشخیص و تایید موارد مرگ مغزی
- مراقبت از مورد مرگ مغزی جهت پایدار نگهداشتن علائم حیاتی و حفظ کیفیت ارگان ها
- پنل تخصصی پرسش و پاسخ
 
جهت ثبت نام به سایت زیر مراجعه کنید:
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب