سمینار آموزشی  فرآیند اهدای عضو  به منظور افزایش کیفیت ارگان‌های اهدا شده از دهندگان مرگ مغزی

سمینار آموزشی فرآیند اهدای عضو به منظور افزایش کیفیت ارگان‌های اهدا شده از دهندگان مرگ مغزی

دسته بندی :‌ 46

سرفصل‌های سمینار
*اهمیت آشنایی با فرآیند اهدای عضو از موارد مرگ مغزی
* نحوه شناسایی موارد مرگ مغزی و بررسی اهداکننده بالقوه و چالش برخورد با خانواده
* انتخاب مورد مرگ مغزی جهت اهدای عضو
*   معاینات خاص  و تشخیص و تایید موارد مرگ مغزی
* مراقبت از مورد مرگ مغزی جهت پایدار نگهداشتن علائم حیاتی و حفظ کیفیت ارگان‌ها
 
جهت ثبت نام به سایت زیر مراجعه کنید:
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب