غرفه اهدای عضو، اهدای زندگی در موکب پذیرایی از زائران پیاده امام رضا (ع)

غرفه اهدای عضو، اهدای زندگی در موکب پذیرایی از زائران پیاده امام رضا (ع)

دسته بندی :‌ 46

به همت شرکت شیر پگاه خراسان و با همکاری واحد فراهم آوری اعضا ‌نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی غرفه اهدای عضو، اهدای زندگی در موکب پذیرایی از زائران پیاده امام رضا (ع) دایر می‌شود.

زمان ۲1 الی ۲4 شهریورماه از ساعت ۸ الی ۱۶
مکان: 13 کیلومتری جاده قوچان،موکب پذیرایی از زائران پیاده امام رضا‌ (ع) شرکت شیر پگاه خراسان

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب