لیست اخبار صفحه :11
وداع تلخ با «محمدسام»

وداع تلخ با «محمدسام»

اعضای بدن محمدسام ۹ساله به بیماران نیازمند عضو پیوندی، زندگی دوباره بخشید...

داستان یک فرشته

داستان یک فرشته

اعضای حیات‌بخش شهلا قربانی دهدار ۹ ساله از روستای شکر آباد ناجی جان بیماران نیازمند عضو پیوندی شد....

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب