لیست اخبار صفحه :11
بازدید سخنگوی شورای اسلامی تهران بزرگ از بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

بازدید سخنگوی شورای اسلامی تهران بزرگ از بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران به مناسبت روز ملی اهدای عضو اهدای زندگی با حضور در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، با مسئولین واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی دیدار داشت و از زیرساخت‌های واحد بازدید کرد...

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب