لیست اخبار صفحه :2
گزارش اختصاصی خبرگزاری صدا و سیما، از مراسم توسعه همکاری‌های بهشت زهرا (س) و مرکز مدیریت پیوند

گزارش اختصاصی خبرگزاری صدا و سیما، از مراسم توسعه همکاری‌های بهشت زهرا (س) و مرکز مدیریت پیوند

گزارش اختصاصی خبرگزاری صدا و سیما، از مراسم توسعه همکاری مشترک مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سازمان بهشت زهرا (س) به انضمام آیین رونمایی از تندیس اهدای عضو، اهدای زندگی و کتیبه‌ی سنگی جان‌آفرینان در قطعه 307 بهشت زهرا (س)

امضای تفاهم‌نامه توسعه همکاری‌های مشترک مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهشت‌زهرا (س) س اهدای عضو، اهدای زندگی و کتیبه‌ی سنگی جان‌آفرینان در قطعه 307 بهشت زهرا (س)

امضای تفاهم‌نامه توسعه همکاری‌های مشترک مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهشت‌زهرا (س) س اهدای عضو، اهدای زندگی و کتیبه‌ی سنگی جان‌آفرینان در قطعه 307 بهشت زهرا (س)

مراسم توسعه همکاری‌های مشترک مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهشت زهرا(س) در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۲ برگزار شد.

گزارش تصویری از مراسم توسعه همکاری مشترک مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت با سازمان بهشت زهرا (س)

گزارش تصویری از مراسم توسعه همکاری مشترک مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت با سازمان بهشت زهرا (س)

مراسم توسعه همکاری مشترک مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سازمان بهشت زهرا (س) به انضمام آیین رونمایی از تندیس اهدای عضو، اهدای زندگی و کتیبه‌ی سنگی جان‌آفرینان در قطعه 307 بهشت زهرا (س)

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب